Публічна угода
Ми передзвонимо вам найближчим часом, щоб уточнити деталі вашого заїзду 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

на надання послуг проживання

Цей договір публічної оферти відповідно до статей 205, 628, 633, 638-642 Цивільного кодексу України адресований споживачам послуги проживання  і є офіційною та публічною пропозицією Приватного підприємства «Пересип» (ОКПО 32341043, ІПН 323410408311, Св. 100015078, р/р 26008055716195 у ФІЛ.КОМ.Б.3.3.3. «Виконавець», в особі директора Лавриненка Сергія Вікторовича, який діє на підставі Статуту; Фізична особа підприємець Попов Денис Леонідович ЄДРПОУ 2754020819,  Р/с 26003055714608 в  ФІЛ.КОМ.БАНКУ»ПРИВАТБАНК»ЗАП.РЕГ.УПРАВ, МФО 313399; Фізична особа підприємець Курносов Костянтин Іванович ЄДРПОУ 2408004073 , Р/с 26002055710755 в  ФІЛ.КОМ.БАНКУ»ПРИВАТБАНК»ЗАП.РЕГ.УПРАВ , МФО 313399; Фізична особа підприємець Корнієць Сергій Вікторович ЄДРПОУ 2702934978,  Р/с 26000055706998   ФІЛ.КОМ.БАНКУ»ПРИВАТБАНК»ЗАП.РЕГ.УПРАВ, МФО 313399 , Физическое лицо предприниматель Ренёв Валентин Викторович ЄДРПОУ 2435704073, Р/р UA103133990000026003055708711 в ФІЛ.КОМ.БАНКУ»ПРИВАТБАНК»ЗАП.РЕГ.УПРАВ &nbsp ; укладає цей договір з будь-якою особою, яка називається надалі «Замовник». Договір є угодою про надання послуг на оплатній основі, що укладається шляхом публічної оферти, та регламентує порядок надання послуг проживання та зобов’язань, що виникають у зв’язку з цим між «Виконавцем» та «Замовником» надалі іменовані як «Сторони». Сторони керуються законодавством. України та цим договором. Текст цього договору розміщено на сайті:  https://peresyp.ua/rooms/rules/, а також на інформаційному стенді&nbsp ;сімейного курорт-готелю «Пересип». Сторони уклали цей договір про наступне.

     Визначення, що використовуються у цьому договорі:

— Сімейний курорт-готель  «Пересипання» — база відпочинку, що відповідає встановленим вимогам технічних нормативних правових актів, в якому здійснюється готельне обслуговування;

— Виконавець — юридична особа або фізична особа підприємець, що надає послуги проживання;

— Замовник — юридична або фізична особа, яка замовляє та (або) використовує послуги;

— готельне обслуговування — послуги, що надаються адміністрацією, з надання номерів для тимчасового проживання фізичних осіб, а також додаткові послуги (далі — Послуги);

— додаткові послуги — послуги пральні, трансферу, прокат  та інші послуги, що надаються адміністрацією на відплатній та (або) безоплатній основі відповідно до законодавства України.

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     1.1. За цим договором Виконавець зобов’язується надати Замовнику Послуги з тимчасового проживання в номерах бази відпочинку та інші додаткові Послуги відповідно до прейскурантів цін (прейскуранти розміщені на інформаційному стенді та на сайті: https://peresyp.ua/rooms/tariff/  ), а Замовник зобов’язується прийняти та сплатити надані Послуги у порядку та на умовах, визначених цим договором.

     1.2. Місце надання послуг: Україна. Запорізька область, смт. Кирилівка, вул. Коса Пересип, 156

1.3. Предметом цього договору є бронювання та реалізація Замовнику послуг проживання на умовах цього Договору.

1.4. Бронювання здійснюється у порядку, зазначеному в Правилах бронювання, які є невід’ємною частиною цього Договору, та представлені на інформаційному стенді та сайті Виконавця https://peresyp. ua/rooms/rules/

1.5. Замовник зобов’язується приймати надані послуги та здійснювати необхідні платежі відповідно до умов цього Договору.

 

  1. ПОРЯДОК ВИСНОВКУ ДОГОВОРУ

2.1. Цей договір, що публікується на сайті https://peresyp.ua/rooms/rules/  є офіційною пропозицією ПП «Пересип»  для фізичних осіб укласти договір про надання послуг проживання. Відповідно до чинного цивільного законодавства цей документ є публічною Офертою (ст.633 Цивільного Кодексу України), відповідно до якого Виконавець бере на себе зобов’язання щодо надання Послуг щодо невизначеного кола осіб (Замовників), які звернулися за вказаними Послугами.

2.2. Публікація (розміщення) тексту цього договору на інформаційному стенді ТОК «Пересип» та на офіційному сайті Виконавця за наступною адресою: https://peresyp.ua/rooms/rules/»https://peresyp.ua/rooms/rules/ , а також є публічною пропозицією (офертою) Виконавця, адресованою невизначеному колу осіб, щоб укласти цей договір (ст.641 Цивільного Кодексу України).

2.3. Укладання цього договору провадиться шляхом приєднання Замовника до цього договору, тобто. за допомогою прийняття (акцепту) Замовником умов цього договору загалом, без будь-яких умов, вилучень та застережень (ст.642 Цивільного Кодексу України).

2.4. Фактом прийняття (акцепту) Замовником умов цього договору є оплата Замовником замовлених ним Послуг згідно з виписаним рахунком-фактурою в порядку та на умовах, визначених цим договором (ст.205 Цивільного Кодексу України), або підписання картки гостя при заселенні гостя в сімейному курорті готелі «Пересип».

2.5. Цей договір укладається шляхом акцепту цієї Оферти, що містить усі істотні умови Договору, без підписання сторонами. Договір має юридичну силу та є рівносильним договору, підписаному сторонами. Договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту акцепту Оферти, а саме оплата Замовником рахунку-фактури (ст.205 Цивільного Кодексу України), або підписання картки гостя при заселенні гостя у сімейному курорт-готелі «Пересип».

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Протягом дії цього договору надавати Замовнику Послуги проживання власними силами, коштами або із залученням третіх осіб.

3.1.2. Надавати об’єктивну інформацію про властивості послуг, що надаються, надавати Послуги якісно та відповідно до порядку надання послуг проживання.

3.1.3. Надавати інформацію про вартість Послуг проживання, що надаються, відповідно до прейскуранту сімейного курорт-готелю «Пересип», опублікованому на сайті https://peresyp .ua/rooms/tariff/ .

3.1.4. Вчасно повідомляти Замовнику інформацію про всі зміни, доповнення, пов’язані з наданням Послуг проживання.

3.1.5. Передавати Замовнику всі необхідні оформлені документи, пов’язані з розміщенням та проживанням у сімейному курорт-готелі «Пересип», наданням інших відплатних Послуг.

3.1.6. Усунути недоліки, що виникли під час надання Послуг за договором та у строки, погоджені Сторонами.

3.1.7. Проживання надається відповідно до наявності вільних місць на дату заїзду Замовника. При завчасному бронюванні Замовника місця надаються відповідно до заявки на розміщення. У разі відсутності заброньованого місця на дату заїзду надається альтернативний номер або номер вище класу без додаткової оплати.

3.1.8. Додаткові Послуги надаються Замовнику на платній основі відповідно до прейскуранту сімейного курорт-готелю «Пересип».

3.1.9. Бронювання номера здійснюється шляхом прийняття від Замовника заявки на бронювання за допомогою поштового, телефонного, електронного (rcpt@peresyp.ua) та іншого зв’язку, а також при безпосередньому зверненні до менеджера сімейного курорт-готелю «Пересип».

При бронюванні Послуг проживання Виконавець зобов’язується не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання заявки підтвердити можливість надання Замовнику Послуг проживання із зазначенням їх вартості. У разі неможливості бронювання на заявлених Замовником умовах, інформувати про це Замовника та запропонувати бронювання на альтернативних умовах.

Оплата може бути здійснена авансовим платежем за індивідуально виставленим рахунком-фактурою відповідно до заявки Замовника.

Оплата замовлених Послуг без отримання від Виконавця підтвердження про можливість надання Послуг не допускається.

3.2. Замовник зобов’язується:

3.2.1. Ознайомитись з правилами проживання, порядком надання Послуг проживання, з цим договором та іншими внутрішніми документами, що регламентують, пов’язаними з наданням заявлених Послуг.

3.2.2. Надати службі прийому та розміщення необхідні особисті дані, необхідні для заселення в сімейний курорт-готель «Пересип», заповнити картку гостя.

 3.2.3. Сплатити надані Послуги Виконавця у зазначеному розмірі, визначені строки та у порядку, встановленому цим договором та чинним прейскурантом цін на дату заїзду.    

3.2.4. При проживанні в сімейному курорт-готелі «Пересип», дотримуватися правил проживання в готелі; сімейний курорт-готель «Пересип», правила користування електропобутовими приладами, а також цей договір.

3.2.5. Своєчасно здати номер, сплатити наявну заборгованість на дату виїзду, за необхідності сплатити збитки, викликані некомплектністю (зникненням майна) або псуванням майна.

 3.2.6. Погодитись з умовами цієї оферти та внутрішніми регламентуючими документами Виконавця, що визначають порядок проживання.

 

  1. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТА ОПЛАТИ ПОСЛУГ

4.1. Розміщення інформації на сайті сімейного курорт-готелю «Пересип» https://peresyp.ua/rooms/rules/   офіційною пропозицією (публічною офертою) для споживача та містить у собі всі істотні умови надання послуг (ст.633, 641 та гл.63 Цивільного Кодексу України). Відповідно до п.2 ст.642 Цивільного Кодексу України у разі прийняття споживачем послуг, розміщених на сайті сімейного курорт-готелю «Пересип», умов придбання Послуг.

4.2. Замовлення  Послуг здійснюється такими варіантами:

— шляхом телефонного дзвінка за номерами +380683147333, +380504543848;

— шляхом оформлення заявки на бронювання на електронну адресу rcpt@peresyp.ua ;

— шляхом   натискання кнопки «Забронювати номер» на сайті https://peresyp.ua ;

— шляхом замовлення Послуги безпосередньо в   сімейному курорт-готелі «Пересип».

4.3. Після замовлення послуг Замовнику надсилається рахунок-фактура від конкретного Виконавця із зазначеними реквізитами та сумою з кінцевою датою для внесення оплати/передоплати

4.4. Рахунок-фактура вважається дійсним до вказаної у ньому дати. У разі несвоєчасного внесення передоплати заявка на замовлення Послуги анулюється.

4.5. Оплата вважається здійсненою в останній момент зарахування коштів у поточний розрахунковий рахунок Виконавця. Підтвердженням зарахування оплати є відправлена ​​путівка-ваучер на ім’я Замовника із сумою передоплати на електронну пошту або інші засоби комунікації. У разі замовлення Послуги безпосередньо в сімейному курорт-готелі «Пересип» путівка-ваучер віддається  Замовнику особисто.

4.6. В  сімейному курорт-готелі «Пересип»  застосовуються два види розрахунків — готівкова оплата при поселенні та/або безготівкова шляхом попередньої повної чи часткової оплати замовлених послуг проживання.

4.7. Усі розрахунки за готельні послуги проводять у національній валюті України — гривні. Для громадян інших країн розрахунки за готельні послуги проводять у доларах США.

4.8. Відповідно до вимог ст.642 Цивільного Кодексу України Замовник, оплачуючи суму, зазначену в рахунку, підтверджує, що уклав договір публічної оферти з надання послуг проживання Договір приєднання до договору публічної оферти з надання готельних послуг з сімейним курортом відповідно до вимог ст.634 Цивільного Кодексу України.

 

  1. ПРАВИЛА В ВИПАДКУ АНУЛЮВАННЯ АБО ЗМІНИ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1 До моменту оплати Замовник може будь-якої миті відмовитися від Замовлення або внести зміни до Замовлення в порядку, встановленому у Правилах оформлення заявки на Послуги проживання.

5.2. Замовник має право скасувати замовлення або перенести замовлення. При скасуванні або перенесенні замовлення замовлення діють такі умови повернення внесеної Замовником оплати/передплати:

— У разі анулювання або перенесення замовлення Замовником не менше ніж за 14 діб до початку дії послуги проживання передплата повертається  або переноситься Замовнику в повному обсязі;

— У разі анулювання або перенесення  замовлення, в період від 3 до 14 діб до початку дії послуги проживання, не повертається сума вартості першої доби;

— У разі анулювання або перенесення  замовлення за 3 доби і менше до початку дії послуги проживання  передоплата не повертається та не переноситься.

5.3. У разі несвоєчасного прибуття, запізнення та/або дострокового виїзду Замовника, відповідно до узгоджених та оплачених Замовником або споживачем термінів проживання, перерахунок вартості послуг проживання сімейного курорту-готелю «Пересип» не проводиться і є власним ризиком та відповідальністю Замовника. /p>

Якщо замовник чи споживач забажає продовжити термін проживання в сімейному курорт-готелі «Пересип», то він самостійно додатково доплачує вартість послуг проживання за новий період у замовлений термін проживання, згідно з чинними тарифами на поточний момент.

5.4. Несвоєчасна, неповна оплата вартості замовлених послуг наділяє сімейний курорт-готель «Пересип» правом відмовити Замовнику / споживачеві у наданні послуг.

5.5.Ануляція вважається прийнятою з моменту отримання Виконавцем письмового повідомлення.

5.6. У разі скасування Замовлення  Замовнику  провадиться повернення коштів шляхом перерахування коштів на рахунок Замовника протягом 10 банківських днів після отримання письмової заяви про відмову від Послуги.

 

6. ФОРС-МАЖОР

Обставини  непереборної сили, що перешкоджають виконанню зобов’язань СТОРОНАМИ за цим Договором, а саме: стихійні лиха, страйки, епідемії, рішення вищих державних органів та військові дії, терористичні акти та інші протиправні дії третіх осіб, звільняють СТОРОНИ від відповідальності за виконання своїх зобов’язань. При цьому   СТОРОНИ зобов’язані письмово повідомити про форс-мажорну обставину, надавши документи, що підтверджують.

 

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

ПП «ПЕРЕСИПЬ»

ОКПО  32341043

ИНН 323410408311

Св. 100015078

р/с 26008055716195 в ФІЛ.КОМ.БАНКУ «ПРИВАТБАНК» ЗАП.РЕГ.УПРАВ.

МФО 313399

т. (061) 213-32-94, (061)270-82-13

69037 м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 39, аб/скринька 3360

Директор ПП «Пересипь»

 

____________________________   Лавриненко С.В.

ВИКОНАВЕЦЬ:

 

ФОП «Попов Д.Л.»

 

ИНН  2754020819

 

Номер записи в Едином гос. реестре 

№2 103 000 0000 071721 от 24.09.2012 г.

 

р/с 26003055714608 Филиал ЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк»

 

МФО 313399

 

т. (061) 217-72-64

 

69005 м. Запоріжжя, вул. Патріотична, д 86, кв.120

 

ФОП/p>

 

____________________________   Попов Д.Л.

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ФОП «Курносов К.И.»

ИНН  2408004073

р/с 26002055710755 Филиал ЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк»

МФО 313399

т. (061) 217-72-64

70425 Запорожская обл., Запорожский р-н, село Нижняя Хортица, ул. Черноволенко, дом 56

ФОП

 

____________________________   Курносов К.И.       

 

  

 

ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП «Корніец С.В.»

ИНН  2702934978

Номер записи в Едином гос. реестре 

№2 103 000 0000 062028 от 20.12.2010 г.

р/с 26000055706998 Филиал ЗРУ ПАТ КБ «Приватбанк»

МФО 313399

т. (061) 217-72-64

69037 г. Запорожье, проспект Соборный, д 202, кв.131

 

ФОП

 

____________________________   Корніец С.В.

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ФОП «Ренёв В.В.»

ЄДРПОУ 2435704073,

Р/р UA103133990000026003055708711 в ФІЛ.КОМ.БАНКУ»ПРИВАТБАНК»ЗАП.РЕГ.УПРАВ

МФО 313399

тел. 220-96-16

Адреса 69076, м.Запоріжжя, пр.Ювілейний, 26/425

Физическое лицо-предприниматель

____________________________  Ренёв В.В.    

Увага! Відповідно до Рішення  Кирилівської селищної ради № 23 від 05.02.2019 р. «Про встановлення  місцевих податків та зборів на 2019 р» затверджено Туристичний збір згідно зі ст. 268 Податкового кодексу України. І визначено оплату туристичного збору у розмірі: 5.67 грн/день для громадян України; 42.00 грн/день для громадян інших країн.

Цей збір оплачується при поселенні до місць розміщення.  

Туристичний збір не стягується з пільгової категорії громадян.  

Туристу, який входить до пільгової категорії, потрібно пред’явити оригінал документа, що підтверджує право на звільнення. 

Ознайомитись із законом можна тут https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran6524